Syarat Rukun La ilaha Illallah

La ilaha illallah tidak ada sesembahan yang haq disembah kecuali Allah.

Rukun

 1. Penafi’an
 2. Penisbatan
 3. Kufur pada sesembahan selain Allah

  Syirik menghapus ibadah 

  Allah melaknat Yahudi & Nashoro menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah tanda kesyirikan.

  Advertisements

  Syarah Hadits Arbain

  ​Hadits ke-10 Adab Berdo’a

  Tidak mengaitkan dengan kehendak Allah. Menggantung doa dengan kehendak Allah; contoh : ya Allah jika berkehendak ampuni dosaku (ini tidak boleh).

  Do’a Labaatsa thohuruun insyaallah terkecuali doa ini khusus dr Rasulullah dan tidak merusak makna pemaksaan hamba kepada Allah.

  Doa sebagian tasawuf dikaitkan dengan kehendak Allah.

  Wasiat akhir Ali Bin Abi Thalib “anakku ini sayyid…akan mendamaikan 2 kubu…” Pertanda kekhalifah-an Hasan bin Husein, namun beliau memilih menyerahkan ke Khalifahan kepada Muawiyyah sehingga mencegah perpecahan dua kubu besar Islam.

  Sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas’ud ra. tidak menyelisihi Utsman bin Affan ra. walau sebagai rujukan besar dalam agama. Beliau sebagai musafir tidak meng qashar/jamak sholat namun sholat secara sempurna rukun sholat dibelakang Utsman ra. yang mukim. Maka dikatakan demi beliau menjaga dari perpecahan kaum muslim.

  Qaidah : 

  1. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan, bila datang antara keyakinan atau keraguan. Maka keyakinan menjadi pilihan dan keraguan dibuang “…jangan berpaling dari sholat hingga tercium bau”(Rasulullah). Hingga kita yakin telah berhadats

  2. Ragu tinggalkan menuju kepada keyakinan.

  99 Nama Allah

  Shifat Asmaul Husna 

  Adalah sifat Allah yang Maha Sempurna yaitu 99 nama barang siapa menghitung (selain manghafal, faham makna dan mengamalkannya). 

  99 nama Allah bukanlah pembatasan, namun sekedar pengkhabaran .

  Contoh oleh Ulama “seseorang memiliki 10.000 utk disedekahkan, apakah si pemilik uang hanya memiliki 10.000,- saja ?”.

  Dalil : Asaluka ismi min huwa ….(doa ketika sedih) dalil ini menunjukan bahwa ada nama-nama Allah yang lain. 

  Sifat Allah lebih banyak dari nama-Nya karna, setiap nama pasti mengandung sifat Alloh, namun tidak dengan sebaliknya. 

  Seseorang sulit untuk khusyuk pada suatu ibadah kecuali dengan pemahaman atas sifat Allah.

  Penetapan Rububiyyah bahkan tidak ditolak oleh musyrikin. Berbeda dengan Tauhid Uluhiyyah yang hanya Muslim saja. Sedangkan Asma Wa Shifat hanya segelintir dari muslim Ahlusunnah saja.

  Sebagian faktor pendukung keimanan adalah memperhatikan sirah nabawiyyah, jihad, amal beliau, muamalah hasanah beliau, sejarah, akhlak/adab kepada sesama orang tua anak dll. Mendorong untuk Mutaba’ah kepada Rasulullah terutama jihad pengorbanannya untuk umat. 

  Agama ini ibarat api yang menyala dan umat ibarat serangga terbang mendekati api tersebut yang ditahan beliau agar tidak termakan api yang menyala-nyala.