Menyembah Allah dipinggir-pinggir saja Tafsir ala Harfin Alhajj 11

Menyembah Allah dipinggir-pinggir saja Ala Harfin
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi (tidak dengan penuh keyakinan), jika ia memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu (keimanan) dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana berbaliklah ia kebelakang (menjadikafir lagi). 22:11
Dari ibnu abbas mengenai ayat ” Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah ala harfin “, berkata : ada seorang lelaki yangmendatangi madinah, jika istrinya melahirkan anak dan kudanya beranak maka dia berkata :”ini adalah agama yang bagus “, dan jika istri dan kudanya tidak beranak dia berkata :” ini agama yg buruk ” (HR Bukhori)
kisah syaibah bin robi’ah yang berkata kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam : ” doakan aku kepada Tuhanmu agar meberi rizki harta, onta, kuda dan anak hingga aku mau beriman kepadamu dan pindah masuk agamamu “. Kemudian Nabi mendoakannya kemudian Allah azza wajalla memberikan harapannya, lalu Allah hendak mengujinya dengan mengambil semua rizki yang diberikan-Nya setelah masuk islam, kahirnya dia murtad dari islam. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.
Secara umum orang orang yang menyembah kepada Allah ala harfin tidaklah masuk secara keseluruhan, karena jika dia mendapat kebaikan misalnya badan yang sehat, penghidupan yang nyaman maka dia ridlo dan menetapi agamanya, namun jika dia mendapat fitnah maksudnya yang bertentangan dengan yang disebut sebelumnya yaitu cobaan cobaan dari Allah maka dia berpaling dan murtad yaitu kembali pada keadaan sebelumnya yaitu kekufuran
Maksudnya, dia masuk agama islam hanya dipinggirnya saja, jika dia menemukan yang disukai didalamnya maka dia akan terus disana dan jika tidak maka dia akan keluar.

Advertisements

Bersegera dalam shalat jumat Syarah Tafsir AlBukhari

Bersegera berjalan shalat jumat disini maksudnya bukan berlari: (alaikum sakinah) kalimat “Fas’au” bukan buru buru dan tergesa gesa.

 1. Bersegera sebelum fitnah (cobaan) maksudnya pembunuh dan kekacauan. Duduk lebih baik dari berdiri lebih baik dari jalan kaki.

   Pendapat Azzuhri = Musafir ttp harus jumaatan (kelapangan waktu).

   Hadits = Bila datang dan merasa lapang utk jumaat, maka tidak boleh menjamaak dengan ashar.

   Tauriyah (talbis) penyamaran kalimat boleh dipakai saat terancam Rasulullah menggunakan saat terancam perang Badr.

   Hadits : Kaki yang terkotori debu dijalan Jihad dijalan allah diharamkan neraka.

   Usamah bin Zaid atau Saad bin abi waqas ditegur knapa ga diingatkan kepada  Utsman kebijakannya yg merugikan ? Beliau membalas dengan untuk apa di infokan dengan keras ?

   Seutama utamanya jihad yaitu ucapan alhaq didepan penguasa yg dzhalim (4 mata). Secara sembunyi tanpa di publikasikan ke umum.

   Nabi musa dan Harun datang lgsg ke Firaun Thaghut dengan santun berbicara dengan Qaulan Layyin selembut air sifat air . Luyyuna takhlilul asshabiy tak wajib (sunnah) karna sifat air sudah lembut.

   Manusia yang membunuh kafir dzhimmi, Muammanah tidak mencium bau surga.

   Puasa

   La’allakum tattaaquun berbeda dgn ucapan manusia yg bermakna mudah2an hal ini tafsirnya berbeda dgn ucapan Allah dalam Quran

   Puasa melatih muraqabah merasa diawasi Allah dr sisi Allah Dia memiliki sifat Allah yaitu ArraqibMaha mengawasi

   Menghadirkan niat puasa

   Menyadari hikmah puasa dgn adanya kesabaran.

   Puasa mempersempit jalan jalan syaitan, makan banyak maka tekanan darah kencang (jalan setan-setan disebutkan Rasulullah shalallahualaihi wasalaam berada dalam darah). Maksiat menjadi sedikit, sehingga bulan ramadan mudah melakukan ketaatan dan susah maksiat. Contoh banyaknya bulan ramadhan orang membaca Qur’an.

   Orang kaya merasakan pedihnya lapar, pembantu yg disiksa, manusia dipenjara, 

   Dalil Bom Bunuh Diri ? & Haramnya Membunuh di tanah Haram Makkah (Shahih Muslim)

   Khalid bin walid yg mencintai bila keesokan hari perang dibanding keeesokan nikah ditakdirkan wafat di ranjangnya

   Dalil jangan seseorang doa meminta mati dikarenakan kefakiran, sakit, masalah. 

   Rasulullah tidak menyolatkan yg bunuh diri dan punya hutang.

   Dalil alasannya bom bunuh diri yg digunakan oleh kaum takfiri: Yang mereka salah artikan!

   1. Dahulu zaman ahli kitab, seorang anak bernama Zidan yg direncakan menjadi ahli sihir malah belajar Agama Tauhid. Sang raja marah dibunuh dengan lempar ke lahar gunung merapi. Sang anak berdoa “akhirkan hidupku dengan apa yang Engkau rencanakan” dan sang tentara mati si anak hidup. Sang anak kemudian direncakan bunuh dengan ditenggelamkan namun dia berdoa mereka gagal lagi dan berkata bila ingin membunuh aku panahlah dengan sebutkan bismillah. sang raja gagal namun yg sebut bismillah sukses membunuh namun banyak yang masuk Islam. dia gak bunuh diri namun dibunuh

   2. Perang yamamah tertutup sang sahabat di lempar ke benteng

   Mereka kaum Takfiri anggap belum ada yang muslim karena belum ada khilafah Islamiyyah. akibat pendapay Sayyid Qutb

   Hasrat duniawi Abdullah ibn wahhab seorang ulama yang jujur pingsan dan mati saat mengumpulkan dan dibaca hadits ttg hari kiamat. Semasa hidupnya beliau bernazar bila berghibah beliau akan sedekah sehingga beliau sukses, walau dulu gagal hanya bila berghibah akan berpuasa. Beliau jujur memiliki kecintaan akan dunia.

   Sunnah seperti kapal nabi Nuh siapa yang naik keatasnya akan selamat siapa yang tidak ikut tenggelam dan binasa. Tidak cukup islam shalat tanpa ikut sunnah Nabi, demikian takfiri khawarif yang membunuh muslim. Demikian sunnah rasulullah wanita dipakaikan api bila tidak taubat sebelum mati akibat meratapi mayit. 

   Yang dimaksud pahala 2 qirath sholat Jenazah menurut madzhab syafi’i Sholat jenazah terus berada dirumah mayit hingga mayit dikubur. Maka pahalanya 2 Qirath artinya 2 gunung besar kecilnya seperti gunung Uhud (annawawi hadits abu Hurairah).

   pahala yang bila dilakukan terus menerus masuk syurga : menjenguk orang sakit, memberi makan orang miskin, mengiring jenazah mayit.

   Rumah Rasulullah Shalahallahu’alaihiwassalaam & Aisyah Radyiallahu’anha sebesar 5X4meter sehingga bergantian yang ingin sholat mayit Rasulullah.

   Raja Najasyi Raja Ethopia saja tidak mampu mendakwahkan tauhid Islam kepada rakyat dan bawahannya walau beliau raja sehingga beliau wafat tidak ada yang menyolatkan. Sehingga para sahabat mensholatkan raja Najasyi secara ghaib, Hingga adakah yang namanya politik Islam? Perlukah berkuasa jadi presiden agar rakyat menjadi Islam? Demikian terjadi di afghanistan peperangan antar sesama takfiri, syiah walao saat itu komunis rusia kalah dan islam menang.

   Mengiringi jenazah mayat fasiq dahulu ada yg wafat mengingkari sunnah nabi adzab kubur gak ada yang menyalatkan ahli bidah kecuali satu ulama yang mengiring jenazah itu, datang ulama ulama banyak yang menghujat namun beliau membantah bahwa dia hanya ingin pahala mengiring jenazah namun

   Syarah Kitab Shahih Imam Muslim

   Puncak karomah Muslim adalah aqidah dan keteguhan diatas hadits ajaran Nabi dan bukan berita politik dan tenaga dalam.

   Agama adalah kekayaan dibanding rumah, kendaraan, mobil, motor mewah.

   Bahkan para sahabat dulu bangsawan besar di Mekkah, hingga masuk Islam menjadi miskin tidak memiliki kafan yang cukup untuk penutup tubuh. 

   • Hadits: Kenapa Ummu Athiyah membolehkan beliau meratap? Kekhususan Ummu Athiyah aja dalam hal ini dikarenakan beberapa alasan Ummu Athiyah dan bersifat temporer sikarenakan jasa masalalu yang keluarga Ummu athiyyah.
   • Meratap yang dimaksud hal ini hanya ikutan nangis gak sampai robek baju dan menggundul baju.

   Syarah Hadits Imam Muslim : Pengurusan Jenazah

   Hak mayit sama seperti si muslim yg masih hidup. Lepas sandal lewat diantara kubur, dilarang mematahkan tulang mayit. 

   Muslim mulia saat hidup dan wafat

   Hajaz Ibn Yusuf pelaku dhalim pun dilarang dicela walo dia pembunuh ulama dan penyalib Assahabat pendapat ini oleh Hasan Al bashri

   Masjid nabawi dibangun diatas kubur musyrikin yang tulangnya telah dibuang dahulu.

   • Hak bagi mayit muslim memandikan mayit fardh khifa’i

   Termasuk adab menuntut ilmu berguru di guru kampungnya kemudian ber rihlah keluar negeri. ini adalah  dilakukan orang dhaleh jaman dulu contoh nabi musa ke nabi khidir.

   Rasulullah hanya safar utk 4 hal yaitu hijrah, umroh, jihad dan haji.

   Barangsiapa menempuh jalan menju ilmu maka dimudahkan jalan menuju surga jabr bin abdullah jalan safar 1 bulan utk mendapat 1 hadits.

   Para sabahat gak sekedar bukan hanya syahadat lalu islam namun mereka penasaran apa itu Islam? Bahkan saking detailnya para sahabat mengetahui ilmu dari rasulullah  jenis2 tempat minum yang dapat menyebabkan fermentasi pada kurma dapat menjadikannya khamr memabukan.

   Beliau bisa ke madinah belajar bersama imam malik menabung 20 tahun demi sedikit.

   Imam ahmad menjadi kuli pikul demi rihlah untuk agama.

   Muhammad ibnu sirin berkata tanpa rantai sanad semua orang bisa seenaknya berbicara ttg islam

   Penyembelihan manusia hukumnya haram dan kedzhaliman seperti dilakukan o/ ISIS atau khawarij. Yang ada hukum pancung tanpa tindakan penyembelihan.

   Pemandian jenazah bila hanya sekali cukup bersih maka sekali saja maksimal 5x sesuai Rasulullah pada mayit Zainab anak beliau dengan air daun bidara (sebagian wajib atau sebagian sunnah) dan diakhir air terakhirnya dengan air kapur barus (imam syafii dan hanafi menganggap itu tidak sunnah). 7Jumhur menganggap sunnah utk memuliakan mayit…termasuk mengepang rambut anaknya dikafankan dgn kain sarung (yg menempel kulit baju dalam) yg kafannya dilipatan pertama bagian dalamnya (barokah kain rasulullah).

   Abdullah ubay bin salul roisul munafiqin anaknya orang yg shaleh meminta pakaian rasulullah  sbg kafan ayahnya. namun tidak bermanfaat.

   Budak abu lahab penyusu rasulullah shuaibah maka adzab abu lahab paman rasul diperingan (hukum utk paman rasul).

   Pendapat imam Nawawi tuk bertabarruk dgn bekas para orang shaleh maka ini boleh pendapat beliau kurang tepat karena tidak dilakukan para sahabat pada baju Abu bakr atau sisa bekas Abu bakr apalagi para kiyai hal ini hanya dilakukan untuk arasulullah aja ada barokah pada sisanya!

   Memuliakan orang shaleh wajib, mencintainya dgn sebab dia Islam terjaga. Namun tidak pada bekas sisanya (ludah, pakaian, dll) dapat memabawa kesyirikan karna hanya allah pemberi barokah. Aapaun pada nabi itu karena izin Allah, berkah pada muslim adalah iman, islam, ilmu, iman, amar maruf.

   Bahasa arab sastra tidak semata mata kunci paham tafsir Alquran tanpa paham Sunnah hadits rrasulullah bahkan para sahabat dahulu salah dalam memahami arti kedzhaliman dalam quran tanpa penjelasan nabi namun kedzhaliman dalam quran ditafsir nabi sebagai syirik akbar.

   Aamiin dalam alfathihah diluar shalat boleh secara itu dimaksudkan utk doa dgn tawassul surat alfathihah. maksudnyabdgn alfathihah memuji Allah.

   Tafsir Ali Imran 134

   Bersabar menahan amarah saat di caci maki di hina termasuk sifat mukmin. Menahan marah karena dicaci kecewa diri sendiri. 

   Kadang gak bisa marah karena kedudukan rendah maka hal ini tidak termasuk.

   Kemarahan saat dihinanya agama adalah marah yang terukur akalnya, bukan marah karena agama marah yang tertutup akalnya 

   Marah dalam ketertutupan akal sehingga talaknya tidak dihitung Al-Ghaddob. 

   La-Taghdob jangan berusaha pada hal yg membuatmu marah jangan berusaha memunculkan amarah kita. Bila hal itu menjadi puncak stressor tekanan pada diri kita. 

   Sikap cuek acuh tak acuh saat dimarahi dimaki adalah sikap terpuji. Yang menjadi solusi, termasuk keluar dari wilayah stressor penyebab amarah.