Tabligh Akbar Ulama Assyaikh Prof Dr. Waseeullah Abbas ll Pesantren Al-Islam Cileunyi Bandung

Luqman as. berkata lembut tegakan sholat maksudnya sholat dengan rukun2 nya lengkap sbagaimana Rasulullah saw.

Manusia berpecah dalam madzhab ini dan itu dari Maliki, Syafi’i, Hanafi, Hambali hingga Dzahiriyyah hingga datangnya kerajaan Saudiyyah yang menyatukan manusia sholat dalam 1 imam.

Berhati hati manusia dalam meniñggalkan sholat hukumnya berat berupa keluarnya dari Islam. 

Keinginan Rasul untuk membakar rumah yang penghuninya tidak berjmaah maka melakukan sholat sendiri sesuatu yang kurang. 

Kekurangan orang-orang ‘ajm dalam sholat yaitu kurangnya memahami makna sholat mengurangi kekhusyuan.

Shalawat ibrahimiyyah dalam tasyahud akhir sholat hukumnya wajib menurut imam Ahmad.

Yahudi tidak mengingkari kejahatan dan tidak ber amar maruf. Rasul pernah menjawab bila banyak kejahatan dan tidak diingkari dgn ber amar maruf maka orang orang baik & sholeh akan di adzab Allah bersamanya maka wajib bertindak tanpa harus menunggu aparat (bila mampu mengingkari dengan tangannya).

Asal agama islam adalah nasehat utuk Allah RasulNya kitabNya Imam dan seluruh kaum Muslimin.

Seorang muslim tidak akan bersabar bila kuburan diagung-agungkan 

Memberontak kepada pemerintah adalah kerusakan kepada negeri. Taati pemimpin hingga dia memukul punggung, stop lampu merah adalah bentuk ketaatan kepada pemerintah.

Pemuda mudah melakukan demo dan bom-bom. Membicarakan pemerintah dilarang apalagi sampai mengarahkan manusia untuk khuruj alal hakam memberontak. Menghormati pemerintah walau kafir adalah kewajiban.

Kalo pemimpin fasiq nasihati scara sembunyi dulu Kaum muslim hijrah ke Habasyah dalam keadaan pemimpin yang musyrik maka para sahabat tidak menghancurkan negeri tsb kalaopun dilarang ibadah tidak untuk mengangkat senjata kepada pemimpin tersebut. Bila kita membunuh 1 tentara maka jutaan muslim akan kehilangan nyawa dan harta. Besarnya kerusakan dibalik ketidaktaatan kepada pemimpin.

Malaikat jibril mengingatkan Rasul ttg berbuat baik kpd tetangga seakan akan mereka akan mewarisi harta kú.

Tabligh Akbar Ulama Timur Tengah Assyaikh Prof Dr. Wasiyullah Abbas di Pesantren Al-Islam Cileunyi Bandung

Sufyan Attsauriy berlindung kpd Allah untuk membenarkan niat karena merasa sulitnya meluruskan niat. 

Tafridh yaitu menganggap remeh halaqah-halaqah ilmu diantara kesalahan tholabul ilm.

Majelis taklim bukan majelis bukan biasa biasa saja untuk diremehkan.

Ulama paham ilmu didatangi & tidak datang dengan sendirinya. Para salaf rela menjual harta demi mendapatkan ilmu. 

Kedatangan Syaikh 

Butuhnya hamba kepada makanan minum hanya 3x sdangkan butuh ilmu sbanyak hantakan nafas (imam ahmad)

Menuntut ilmu adalah pekerjaan spesial persaksian para ahli ilmu sejajar dengan persaksian malaikat. 

Dimasa Rasul ada seorang yg durhaka dalam kuburnya terdengar suara keledai akibat semasa hidup mengatakan suara ibunya seperti keledai dan tidak bertaubat.

Menggendong ibunya semasa haji tidak akan mampu menunaikan hak ibunya seperti perkataan rasul kepada seseorang.

Pemaksaan orang tua untuk kesyirikan tidak ditaati ada seorang sahabat yg ortunya mogok makan si anak harus kufur namun sang sahabat kokoh pada pendirian.

Muslim menjadikan Allah sbg khaliq

Seorang sahabat pelaku zina, tanpa saksi hanya dia dan mengaku hingga beberapakali dan mengakui apa punya kegilaan? Maka diperintah untuk di rajam.

Nasehat Luqman apa kebajikan seberat biji sawi dalam terttp dan tersembunyi dalam sebuah batu akan Allah datangkan jangan berkata aku durhaka pada ortu allah akan memaafkan maka bisa diadzab dengan sebabnya.

Menempuh sebab-sebab dalam mencari rejeki yang halal. Tawakkal yang sebenarnya sebagaimana burung yang pagi kosong perutnya dan pulang dalam keadaan penuh. Sebaiknya seorang muslim ya Allah ini usahaku aku bertawakal kepada Mu zebagamaina api ibrahim menjadi dingin.

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (islam) ortu menjadikan anaknya yahudi dan nashara. 

Ditanya kepada syaikh wasiullah abbas 

1. Apa hukum membunuh kucing sekarat? Jawab: Sama dengan hukum manusia tidak boleh.

2.Apa sah memakai celana pantalon/jeans yg nampak auratnya? Tidak sah bila jelas bentuk auratnya, kecuali bila pakaian tersebut longgar. Pantaloon termasuk pakaian barat yang ketat termasuk jeans yang ketat menampak aurat sama hukum dgn wanita yg nampak payudara saat sholat.

3. Bakti kepada orang tua suka memukul? Jawab memukul pasti dlm rangka kebaikan, dalam keadaan seperti itu wajib berbakti. Mereka yang menyambung silaturahim yaitu kepada mereka yang memutus.

Jazakallah khairan atas bagusnya cara mendengar kalian ada org yang ikut bermajlis namun Allah mengampuni walo tanpa faedah 100 % namun cukup dengan pengampunan Allah.

Tarikh Muawiyyah Bin Abi Sofyan

Man yurridihillahi yu faqihu fiddin 

Ayah Sakhr bin Habb sakhrun = batu

Ibu Hindun Bintu Utbah

Abu Sufyan pemimpin Quraisy, Ummu Habibah adalah kakak (istri Rasulullah) beliau sbg ipar. Qatibul Wahyi penulis wahyu yg terkenal Muawiyyah dan Zaid Bin Tsabit.  Beliau raja muslim pertama (Mulkul Islam) penerapan kerajaan dalam Islam yazid sbg putra mahkota pewarisnya.

Kunyah Abu Abdirrahmaan Al Makky Al Qurasiy Al Umawwiy keluarganya disebut banni Ummayyah. 

Fisik putih, tampan, putih, jangkung, jenggot kuning

masuk Islam 6H sebelum bapak ibunya.

Ummu habibah mahar Nikahnya 400 dinar

Khadijah mahar nikahnya 400 dirham.

Menyembunyikan islam karna Abu sufyan dan Hindun musuh besar Rasulullah. Membuka saat penaklukan Makkah dan pindah ke Madinah. 

Memiliki kebiasaan meletakan pena di daun telinga saat menulis wahyu beliau merupakan murid Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Ummu Habibah bnt Abi Sufyan, Yazzid bin Abi Sufyan (penghafal qur’an) terbunuh dlam perang Musailamah Al Kadzab akibat ketertinggalan dalam Islam. Yazid diakui lebih hebat dalam Islam hingga menjumpai syahid.

Muawiyyah didoakan agar tidak kenyang selama didunia, 3 kali dipanggil Rasulullah tidak menurut dan sedang dalam keadaan makan.

Inilah keutamaan Muawiyyah karena beliau manusia yang paling kenyang di akhirat disebabkan manusia yang tidak pernah kenyang di dunia. (Pendapat sebagian Tabi’in)

Ali juga pernah didoakan untuk tidak merasakan panas dan dingin cuaca.

Muawiyyah pemimpin pasukan Syam berbatasan dengan Romawi. Namun terbatasi dengan laut u/ menyerang Romawi, Umar ra. belum pernah liat laut. Setelah digambarkan Muawiyyah laut terkesan suatu mahluk yang berbahaya. Namun di acc dimasa Ustman bin Affan sebagai armada laut pertama.

Kenikmatan Menuntut Ilmu – Tholabul Ilmi & Kitab Tauhid Bab Akhir

Sebagian Ulama mengorbankan kesehatan dan meninggal sebab menuntut ilmu dan kurang olahraga dan makanan sehat demi duduk di majelis agama Allah.

Seorang ulama bahkan wafat dengan berat hanya 35 kg bahkan dalam keadaan di infus dia masih mengisi taklim.

Menurut ulama manusia hanya tamak pada 2 bagian pada ilmu agama dan dunia (harta) belum tentu jelek karna harta bisa disedekahkan.

Ilmu tidak ditempuh dengan jasad yang santai. Para ulama kehidupannya berat, dalam menuntut ilmu.

Kehidupan yang lalai dengan permainan-permainan santai tersia-sianya kehidupan. Sulitnya kita menuntut ilmu, tidak akan sia-sia.

Kitab Tauhid bab akhir syarah Syaikh Utsaimin

Kaum Musyrikun Merendahkan Hak Allah 

Keagungan Allah hingga bumi bisa digenggam “tangan” Allah.

Genggaman oleh syaikh utsaimin bukanlah dikiaskan dengan kerajaan sebagaimana diartikan sebagian kaum muslimin. Tangan diartikan dengan aqidah asma wa shifat bukan diartikan dengan arti lainnya yang diselewengan disesuaikan dengan Quran & Sunnah.


Perpindahan Ka’bah Tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 143

Hikmah penjelasan perubahan kiblat siapa yg mengikuti Rasul dan siapa yg ingkar. Cobaan bagi yang beriman.

Agar “kami” tahu siapa yang berhak pahala dan siksa. Sunatullah kemenangan bersifat bergilir untuk mengetahui yang beriman dan para syuhada. 

Contoh : pembantaian muslim, namun takdir Allah baik adanya para syuhada & khusnul khatimah dengan naiknya derajat.

Pro kontra perpindahan kiblat Islam dari Yerusalem ke Makkah menurut mereka yang kontra : 

  • Tidak sesuainya islam dengan agama Samawi lainnya, karna tidak menghadap Baitul Maqdis seperti pendahulu Yahudi
  • Menambah kekufuran.
  • Was was dalam hati mereka yang kafir. 
  • Mengikuti hujjah yang batil syubhat rancu tanpa hakikat. Mereka menganggap umat islam mengikuti kafir Quraisy tanpa perintah dari Allah.

Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul

  • Namun bagi sebagian sahabat ini sebagian tambahan keimanan  kebenaran akan nubuwwah akan penguasaan Romawi dan Persia dimasa depan.
  • Pembuktian bahwa ini adalah millah warisan agama Nabi Ibrahim. Kembali kepada kiblat Ibrahim sebagaimana agama Hanafiyyah (Nabi Ibrahim) zaman dahulu.
  • Membedakan diri dari pembenci Islam.

Iman yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholat para muslim. 

  • Menjaga dari yang merusak iman, ujian mengganggu, dari hawa nafsu, penjagaan Allah kepada iman muslim
  • Allah menyuburkan memberi taufiq, memupuknya agar subur

Yaitu mereka yang imannya jujur kepada Allah dan Rasul-nya.(bukan Munafik, Nashara, Yahudi dll).

Ujian cobaan menampakan siapa yang imannya jujur dan siapa yang dusta.

Shahih Bukhari

Wajib iftitah Sholat

Wajib utk takbiratul ihram, jumhur rukun (sunnah). 

Tafarudh seorang ulama yg unik aneh-aneh nyeleneh terhadap hadits sunnah Rasulullah berbeda dengan ulama yang lain, maka ulama ini di dhaifkan (gharaibul hadits).

Beliau menunggang kuda/terkena sihir maka Rasulullah adanya hikmah sebagai contoh bagi orang shaleh sebagai kewajiban sabar dan tuntunan solusi bagi muslim. 

Hukum berdiri shalat wajib adalah kewajiban (tanpa udzur) shalat menjadi tidak sah. 

Bolehnya imam memberi isyarat makmum, makmum ke makmum. Gerakan untuk ke maslahatan sholat boleh. Contoh : Abu Bakr mundur, angkat tangan ucapkan Alhamdulillah. 

Sebagian pendapat ulama wajibnya salam misal tiba tiba harus berhenti sholat. 

Senyum kepada sesama manusia, menyayangi yg kecil, menghormati yang tua, memberi Salam harus ada niat utk Allah agar di ganjar pahala dan misal hanya semata-mata niat untuk budaya maka hal ini tertolak alias tanpa pahala.

(Syarah kitab shahih Muslim, Pesantren Al-Islam Bandung).

Syaikhul Islam mencela para pelaku lafadz niat.

Misal ke mesjid niat sholat ibadah, ukhuwah, meramaikan masjid, tholabul ilm. 

Hukum islam dengan Ghalibul dzhon persangkaan terkuat misal musafir tidak sholat Qashar dzhuhur – ashar. Yakin ashar dia akan sampai rumah.

Meninggalkan wajib sujud sahwi, meninggalkan rukun batal sholat. 

Tu’maninah – tenang, khusyu – fokus ibadah. Ibadah Nabi gabungan cinta dan takut, dan mereka khusyuk.

Ahli ibadah yang sombong atau Si Pemalas yang sopan ?

​Seorang Guru Bijak ditanya tentang 2 keadaan manusia :1. Manusia yg rajin sekali ibadahnya, namun sombong, angkuh, selalu merasa suci dan suka mencaci maki sesama2. Manusia yg sangat jarang ibadahnya, namun akhlaknya begitu mulia, rendah hati, santun, lembut dan cinta kasih dg sesama.Lalu Sang Guru Bijak menjawab :.”Keduanya sama-sama baik, karena,Boleh jadi suatu saat si ahli ibadah yg sombong itu, dg barokah ibadahnya, Allah bukakan pintu kesadaran padanya tentang perangainya yg tercela, kemudian dia bertaubat dan berubah menjadi pribadi yg juga bagus akhlaqnya, yg baik lahir dan batinnya..==> “akhirnya dia pun meraih husnul khothimah”Sedangkan orang yg kedua bisa jadi suatu hari sebab kebaikan hatinya, Allah akan menurunkan hidayah & taufiq padanya, lalu ia bertaubat dan berubah menjadi seorang hamba yg juga ahli ibadah, yg baik lahir maupun batinnya..==> akhirnya dia pun meraih husnul khothimah”Kemudian si murid tsb bertanya lagi :.”lalu siapa yg tidak baik kalau begitu wahai guru…???” .Sang Guru Bijak menjawab,.”Wahai anakku, sesungguhnya yg tidak baik adalah kita….. orang ketiga yg selalu mampu menilai orang lain, namun lalaimenilai diri sendiri”.