Sifat Rahmat Allah

Allah berhak diibadahi karna sifatnya yg Ar-rahman Ar-rahim. 

Orang yg tidak percaya hari kebangkitan menyangkal kebangkitan diakibatkan kesulitannya membangun yang sudah hancur lebur. Namun bila dirasionalkan lebih mudah membangkitkan daripada menghancurkan bagi Allah.

 • Tanda kebesaran Allah hakikatnya sebagai peringatan kebesaran Allah. Kucing yang memiliki sifat suka bergulung dikaki manusia merupakan tanda.
 • Sifat rahmat Allah dan kelembutannya dgn tidak menyiksa semuanya mereka yang kafir dan musyrik. Penciptaan Allah merupakan petunjuk.

Advertisements

Bolehkah Menangis Untuk Mayit?

Mereka yang mengharap dunia dan akhirat akan mendapat amalan dunia untuk akhirat. Contoh silaturahim untuk lapang reski dan pahala silaturahim. Manusia sekarang sholat demi kesehatan.

Arriya’ 

Disamping ikhlas untuk Allah disamping itu juga musyrik misal menyembelih untuk dewa-dewa.

Subhanallahiladzi wa bihamdih dosa sepanjang mata memandang dzikir La ilaha ilallah memberatkan mizan. 

Mustahil iman tanpa ilmu, amal shaleh tanpa ilmu.

Nabi Musa berjalan jauh menuju Nabi Khidir hanya untuk mendapat 3 ilmu. 

Hadits : Ummu Salamah ingin meratapi sejadi-jadinya bagi suami tercinta. Dihadang oleh Rasulullah, sehingga ditahan diri Ummu Salamah untuk menangis.

AlBaqarah Tafsir Kesabaran

Kesabaran itu Dhiya (membakar) mencakupi rasa dendam/amarah yang ditahan. Sabar saja sudah memiliki ganjaran besar dijalan Allah. 

Memeranjakan jiwa dari apa yang dibenci:

 1.  Sabar taat kepada Allah (sholat, thalabul ilmi)
 2. Sabar dalam maksiat

Sabar faktor penolong cita cita dunia/akhirat.

Sabar ketaatan yang berat bersifat terus menerus contoh ; jihad bagi yg nikah.

Adanya kemampuan melakukan ketidaksabaran bagi si pelaku dari maksit menjadikan masalah dan ujian besar bagi si pelaku.

Cobaan besar misal sakit ginjal menjadikan seseorang mudah marah, bila tidak bisa menolak & melawannya.

Sabar adalah kebutuhan dasar hamba. Allah bersama orang yang sabar maksudnya orang yang menjadikan sabar sbg perangai, dan karakter si orang. Bukan hanya sabar yang kadang-kadang marah kadang sabar (ayat Innallaha minna shabiriin). Sebabnya menjadikan cinta Allah dan kedekatan Allah (secara khusus). 

Kebersamaan umum berupa ilmu dan kemampuan Allah (mampu bersama siapa saja)

Inna laha maa shabirin adanya pendampingan khusus Allah.

Terbelalaknya Mata Mayit Tatkala Maut Tiba [Shahih Muslim]

Melihat ruh keluar mata mayit akan terbelalak.  Bukan berarti tanda su’ul khatimahnya si mayit. Ruh yang tercabut diikuti oleh mata. 

 • Tanda khusnul khatimah :
 • kening berkeringat.
 • Meninggal saat ibadah.
 • Meninggal malam/hari jum’at.

  Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Ustman bin Affan, Hasan bin Ali dll semuanya tidak kekal dan wafat dikarenaka dibunuh/diracun. Tidak ada yang memiliki kekebalan

  Ammar bin Yassir si Budak Pemberani

  Perang kupingnya terpotong

  Membawa tombak dalam setiap pertempuran

  Salah satu dari 7 orang yang terang terang menyatakan Islam walau akibatnya keras dan siksaan Quraisy

  Keutamaan beliau yang mengikuti perang Badr

  Rasulullah berpesan sabrun ahlu yasir saat beliau dan keluarganya disiksa Quraisy. Rasulullah saat itu tidak langsung frontal, melawan secara fisik dll.

  Ammar sepeninggal ortunya di siksa Abu Jahl & musyrikin berupa siksa fisik dgn pembakaran. Api dengan obor kemudian dijalankan diatas punggung Ammar.

  Rasulullah pernah melewati Ammar dalam kesakitan, dan ditinggalkan kafir Quraisy. Menyentuh kepala Ammar dan membacakan doa Nabi Ibrahim atas Ammar Al Anbiyya 69 seketika muncul keajaiban dengan sembuhnya Ammar tidak sesakit sebelumnya. Hingga puncak siksaan tersebut adalah beliau dipaksa dengan ucapan kemusyrikan. Terpaksa mengucapkannya, namun hatinya Mutmainnun bil Imaan. Hingga Rasulullah memberi solusi atas siksaan yaitu tidak mengapa mengucapkan kemusyrikan saat disiksa hingga turun ayat Allah yaitu : illa min quriha mutmainna bil imaan.

  Munculah beberapa ratus tahun kemudian muncul kebalikannya munafiq yaitu menampakan kekafiran sembunyikan Islam di saat Spanyol dihancurkan kerajaan kristen Katolik dipimpin Ratu Isabela dan Raja Ferdinad, Raja Alfonso Muslim dibunuh dan diburu. Disiksa di wajan panas mati secara pelan-pelan karena rasa panas perlahan-lahan, berbeda dgn istri Firaun yang disuruh nyemplung di air panas langsung mati.

  Berbeda dengan muslim sekarang yang menjadi favoritkan Real Madrid yang nenek moyangnya adalah penyiksa Muslim.

  Siksaam jenis ini tersembunyi hingga terbongkar aibnya 2 abad lalu.

  Demikian juga dialami Yahudi termasuk terkena paksaan masuk kedalam kristen.

  Ali, Salman dan Ammar adalah para sahabat yang pasti masuk Syurga.

  Khalid bin wallid pernah debat dengan Ammar dan tidak terima mengadu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda ‘Barangsiapa memusuhi Ammar maka dia memusuhi Allah, barangsiapa membuat marah Ammar maka dia membuat Allah marah” sehingga Khalid mencari Ammar dan minta keridhoan Ammar.

  Wafat terbunuh diperang Shiffin seusai meminum susu dan bangkit tempur bersama pasukannya. Sesuai sabda Rasulullah bahwa minuman terakhir Ammar adalah susu.

  Tafsir surat Al-Baqarah

  Ghafiliin ama tamaluun Allah tifak pernah lalai dari perhatiannya kpd makhluk.

  Muraqabah (raqiiba) selalu merasa diawasi.

  Berhubung dengan Ihsan dalam ibadah. Membuat senang dalam ibadah, merasa dilihat Allah. 

  Ibadah orang yg rahbah (khawatir)/khauf (takut) karna takut Allah hukumannya khawatir

  Kedua diatas bagus namun lbh utama ihsan dalam ibadah

  Tujuan pemindahan kabah adalah agar tidak ada dalil diantara manusia menyalah nyalahkan kalian. Kecuali orang dzhalim diantara kalian. Seandainya tetap di yerusalem maka akan menjadi hujjah bahwa islam agama palsu bukan diatas Millah Ibrahim. 

  Tafsir Al-Baqarah 

  Amalan 10 hari pertama Dzulhijah tidak mampu dikalahkan dengan jihad kecuali mereka yang tidak kembali dengan harta dan nyawanya. 

  Tidak perlu memikirkan dimana kiblatnya karena jelas dalilnya dari Allah. Namun berlombalah dalam kebaikan.

  Mereka yang berlomba dalam pahala dalam kebaikan dunia maka mereka pula pemenang diakhirat. 

  Baroatul dzimnah selesai tanggungannya maksudnya menyelesaikan sholat wajib dan sunnah. Termasuk tanggungan utang dan celaannya menunda-nunda. 

  Diulang ulangnya perintah menghadap kiblat.

  Inna dalam bahasa arab adalah penekanan atas perintah Allah dalam Qur’an.