Adab Balas Dendam

​Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194: “Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”

.

Tafsir Al Qurthubi menjelaskan, “Barangsiapa saja yang menzalimimu maka ambillah hakmu yang dizalimi tersebut, barang siapa yang mencacimu, maka cacilah ia sesuai dengan cacian yang setimpal. Barangsiapa dipermalukan maka permalukan dia dan janganlah kamu melebihi itu, seperti mempermalukan kedua orangtuanya, anaknya atau kerabatnya yang lain”. (tafsir Qurhubi jilid 2 hl 360 terbitan Daar Al-Shaab Kairo th. 1372 H)

.

Pernyataan Al Qurthubi ini menunjukkan jika dalam membalas pun tetap ada adab-adab tersendiri yang tidak boleh dilanggar, seperti tak boleh melampaui batas, tidak boleh mempermalukan orang tua, anak-anak dan kerabatnya. Hal ini memang sangat sukar dilakukan karena biasanya sudah dalam tahap sangat labil emosi dan perilaku orang yang dizalimi, tapi itulah kehebatan Islam yang penuh ajaran baik.

.

via : Ummu Diyan

Advertisements

Lanjutan Syarah Shahih Muslim orang Habasyah bermain tombak di Mesjid

Sebab kehinaan Islam di zaman sekarang akibat meninggalkan Jihad & melakukan transaksi Riba. Di zaman sekarang Jihad itu dengan Ilmu, menghafal Agama & mencatat pelajaran Agama. Melawan para munafik agama dengan tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah agama. 

Nabi Zakaria tukang kayu yang disembelih Yahudi. 

Fitrah manusia Allah di atas bukan dimana-mana dengan sikap manusia berdoa menengadahkan tangannya keatas namun akibat syubhat setan dia mengatakan Allah ada dimana mana.

Seorang hamba sahaya aja dikatakan mukminah oleh Rasulullah dan dimerdekakan dengan mengatakan Allah ada di langit. Dicibir hal seperti ini oleh Firaun dan Aqliniyyun

Ada 1000 dalil Quran dan Sunnah bahwa Allah ada dilangit bukan dimana-mana (Ibnul Qayyim). 

Rasulullah mengingkari Umar bin Khattab yang melempar batu kepada orang Habasyah yg main tombak di mesjid. Ijtihad Umar dalam ber amar maruf nahi munkar yang salah namun mendapat 1 pahala. Salah satu sebabnya di ingkari Rasulullah karna hari itu adalah hari iedul fitri dimana seseorang sedang bermain-main dan bernyanyi lagu2 perang (bukan lagu cengeng dan kesyirikan). Imam Nawawi memboleh wanita melihat permainan ketangkasan laki laki bukan mahrom (yg dilihat bukan wajah atau badannya).

Rangkuman Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah

Mujadalah debat yg baik demi kebaikan Al-Haq penyampaian juga dengan baik. Sehingga Al-Haq tersampaikan dengan baik. Sesat menjadi sadar, kebenaran menjadi jelas. Contoh Ahli bidah mencari dalil dan kemungkinan gak bakal menentang/ngeyel (sehingga kita memiliki juga). 

Mumarah perdebatan kusir atau Mukhasammah pertengkaran.

Salaf melarang berdebat walau satu kalimat dengan Ahlu Bid’ah. 

Ahli kitab menganggap anak Allah sehingga istimewa dari kaum Muslim. Segala hal ini hanya sangkaan aja dan butuh kepada dalil yang mana ? Jawabnya jelas Tuhannya sama, tidak ada Tuhan yang lain serta amalan yang sama tak berbeda. 

Yahudi ke Baitul maqdis Muslim ke Makkah (walau dulu ke Baitul Maqdis juga).

Namun jelas ada perbedaan dari pemurniaan amal sholeh kepada Allah Swt. 

Contoh : Pengagungan Salib adalah dibuat oleh Paulus tatkala masuk Kristen. Awalnya dia Yahudi benci Kristen. Yahudi demikian mengatakan Uzair anak Allah.

Tatacara Dialog dalam ayat ini. Samakan yg sama ? Bedakan yg beda dan dudukan masalahnya.

Demikian dalam kehidupan sehari-hari hingga sehingga debat menjadi gaya sehari-hari. Sehingga menimbulkan kedengkian dalam hati, sebaiknya cari persamaan jauhi perbedaan perdebatan. Sehingga ada dalil yg baik kebaikan mengalah dalam perdebatan walau berada dalam kebenaran.

Klaim yang lain bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nashara. Padahal kenyataannya mereka tidak dijalan Ibrahim.

Surat Ali Imran tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nashrani melainkan seorang Hanifiyah. Muslim & bukan Musyrikin. Diayat sebelumnya jelas bahwa turunnya Ibrahim belum ada Yahudi a/ Nashara.

Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung ? Apakah mereka mencontoh ? 

Agama Nabi Ibrahim adalah Hanifiyyah pengikut hanifi/hunafa (jamak) hanifiyyun

Wahai ahli kitab kenapa kalian bertengkar ttg nabi ibrahim saling klaim Ibrahim itu Yahudi atau Yahudi. Padahal masa Nabi Ibrahim blum ada injil atau taurat? 

Mereka terletak pada kedua perkara menyembunyikan dan menyebarkan berita yang salah.

Rangkuman Daurah Kesalahan Kaum Muslim Puasa Ramadhan 

 1. Mewajibkan ziarah kubur.
 2. Mewajibkan niat yg harus terlafadzkan, hingga menyalah-nyalah muslim lain yang tidak melafadzkan niat (Imam Syafi’i).
 3. Mengikuti ormas yg berdasar hisab pada penentuan Ramadhan dan tidak ikut Pemerintah (Waliyul Amr). Padahal pemerintah berdasarkan pengamatan Hilal. Karena metode hisab bisa benar atau keliru (tanpa kondisi darurat) sulit untuk dipastikan. Walau yg dimaksud ilmu nujum (perbintangan) untuk astronomi, bukan untuk perdukunan.
 4. Bermalas-malasan dan meninggalkan Sahur. Padahal dalam sahur ada kebaikan dan ketaatan kepada perintah Rasulullah.
 5. Imsak dijadikan patokan stop makan. Padahal penentuan Fajar ada 2 Fajar Shodiq dan Fajar Khadzib. 
 6. Adanya ritual-ritual khusus dalam memasuki bulan suci.

  Daurah Pra-Ramadhan Ma’had Al-Islam Cileunyi Bandung

  2 Penyanyi Wanita dan Aisyah melihat Permainan Beladiri Orang Sudan Habasyah di Mesjid (lanjutan) Kajian Shahih Imam Muslim

  Kenapa kita harus mempercayai Nabi Muhammad Rasulullah ? Hanya satu-satunya manusia sebagai perantara manusia dgn Allah. Jalan memahami aturan menuju syurga Allah.

  Dengan diangkatnya (isra’ miraj) menuju langit ketujuh untuk menerima perintah Shalat.

  Alaraf 

  Annisa 

  AlAhdzab 36

  Membenarkan beliau atas segala perintahnya. Contoh hadits lalat ada obat disebagian racun, hadist ttg kencing unta sbg obat, makan tangan kanan.

  Arab AlBai’dah arab zaman dulu nabi sholeh, nabi syuaib, kaum tsamud, kaum nabi Nuh. Buku sejarah terhebat tidak ada.

  Sebab polemik Ahli Kitab merendahkan tidak percaya kepadà Nabi Muhammad? Akibat semua Nabi adalah Israel dan bukan Arab hanya Nabi Muhammad aja berasal dari Ârab keturunan Ismail (anak Nabi Ibrahim). Sehingga beliau direndahkan serendahnya. 

  Asal muasal Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab yg di Arab2kan ke Arab-Araban (Al Arab musta’ribah). Arab Al-Aribah arab asli ad/orang Yaman. Orang2 jurhum yg ketemu Hajar (istri Nabi Ibrahim) di mata air Zam-Zam kemudian setelah beliau besar Nabi Ismail di nikahkan dgn suku Jurhum (setempat disekitar Zam-Zam). 
  Seorang Ulama Abdullah Ibn Wahab mencintai harta seperti Usman ibnu Afan, Saad Bin Abi Waqash. Penulis buku ttg kiamat tatkala dibacakan ulang buku itu beliau wafat. Bernazar setiap kali mengghibahkan manusia di akan puasa hingga tetap terus dalam kebiasaannya hingga merubah nazar dengan sedekah harta setiap berbicarakan manusia maka beliaupun berhenti. Ulama pun memiliki kekurangan bisa cinta dunia dll.

  Rumah, kendaraan & istri sebab kesulitan/kemudahan hidup (prasangka sial pada 3 hal diatas)

  Tafsir Ibnu Katsir hari Senin Sibghatallah

  Sibghatallah Celupan Allah (agama Allah) Seperti celupan baju kedalam warna.

  Keyakinan agama dijalani dalam setiap waktu (semua aspek) hingga agama seperti sibghatallah (celupan) sehingga agama itu menjadi sifat-sifat perangai tabiat kita (perilaku hidup).

  Contoh : Awalnya shalat dgn hardikan paksaan lama-kelamaan menjadi sifat kebiasaan.

  Menimbulkan Al-Inkiyyar (tunduk pada perintah Allah). AlIkhtiar yaitu pilihan bukan paksaan, karena didunia tidak ada paksaan dalam beribadah.
  Dalam Islam hutang adalah pertolongan dan bukan berbunga. Dalam Islam ditunggu hingga mampu bayar tidak berbunga.

  Contoh :

  1. Celupan Rafidhah menyiksa diri saat kematian Husein (Karbala).
  2. Celupan Allah saat bayi lahir disembelihkan kambing (sungguh indah).
  3. Celupan Komunis, pembunuhan di Revolusi Madiun.

  Membersihkan diri kerendahan, sifat tercela dan buruk. Akhirnya sifatnya jujur dalam perbuatan dan keimanan.

  • Al-Hilm tidak tergesa-gesa.
  • Al-Iffah memiliki penjagaan diri.
  • As-Saja’ah keberanian.
  • Al Ihsan bertakwa.
  • Mahabatullah wa Khasyatillah.
  • Roja’ uhu berharap pada Allah.
  • Ikhlas lil ma’bud dalam ibadah ikhlas.
  • Berbuat baik kepada hamba2 Allah.

  Tanda manusia yang jauh dari Allah :

  • Makar (tercela) = (Makar terpuji) menyerang tanpa hal yang tidak disadari musuh. Menunjukan kepintaran bukan khianat atau dusta.
  • Dusta.
  • Tidak menjaga diri.
  • Berbuat jelek pada mahluk verbal dan sikap.

  Ikhlas pada Allah, dan berbuat baik pada hamba Nya.

  Nampak perbedaan antara celupan Allah dan celupan Kekafiran. 

  Abidun di maksud terus menerus ditekankan dgn isim fi’il pada kalimatnya.

  Syarah Hadits Imam Muslim tentang 2 anak penyanyi didalam rumah Rasulullah

  Rukhsah terkadang boleh bagi muslim untuk bermain-main. 

  Rasulullah menutup kain ke-2 telinga beliau karna tidak suka tapi tidak mengharamkan (karna tidak ada larangan Allah) dan menegur Abu bakr agar jangan melarang 2 anak perempuan penyanyi tersebut (namun bukan profesi mereka) tersebut karna itu hari ied.

  Permainan setan dengan perjudian (ikut lomba dengan membayar uang pendaftaran termasuk judi), alas kaki sebelah, tangan kiri makannya.

  Larangan Allah tutun perlahan lahan tidak serentak/frontal. Awal-awal Islam khamr dianggap adalah rezeki yg baik kemudian muncul ayat gak boleh sholat saat mabok, kemudian turun ayat kejelekan besar didalam khamr, kemudian turun ayat terakhir hina dan celaan kepada khamr.

  Istri istri Nabi adalah ibu bagi kaum Muslimin. 11 istri Nabi yg dimiliki nya. 

  2 anak perempuan Anshar sedang bernyanyi, ttg Perang saudara kaum Anshar Aus dan Khajrat selama 40 tahun. Dan mereka bukan penyanyi dan ulama berbeda pendapat tentang nyanyian bila mengandung keberanian peperangan beda dgn nyanyian syahwat cinta-cintaan, kecantikan, kata kata kotor. Hal diatas tadi mubah beliau hanya menutup kain dan tidak melarang 2 anak penyanyi tersebut, dan yang marahnya adalah Abu Bakr. Ya Abu bakar hari ini adalah hari raya kita kaum Muslom (teguran Nabi kepada Abu Bakar agar tidak mengharamkan hal yg mubah).

  Diantara manusia ada yg menjual kalimat-kalimat untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Yaitu nyanyian nyanyian yang mengandung syahwat, cinta dan kekejian.

  Pada zaman dahulu hal yg lumrah dalam pernikahan dalam usia muda. 

  Kerancuan Filsafat : Nabi Muhammad adalah pelaku syahwat Pedofilia. Suka menikahi gadis-gadis muda.

  Jawaban Islam : 

  Kenapa yg di kebencian kaumnya sendiri Quraisy pada zaman dan saat itu kepada Rasulullah adalah karena beliau tidak menyembah berhala dan bukan masalah pernikahan dgn Aisyah ?

  Masyarakat (Hejaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda, namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

  Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah (pria) hanya terpaut umur 11 tahun dengan anaknya.

  Contoh : di Yaman sampai saat ini laki laki nikah umur 14 wanita umur 10 yang tidak sesuai budaya barat dianggap tabu dan dibesarkan atas dasar kebencian kepada Islam. 

  Nasyid walau syar’i bukan jalan dakwah Rasulullah. Karena dakwah adalah sesuatu yang sudah dipatok aturannya oleh Allah. 
  Aisyah saat melihat permainan ketangkasan bertombak/berperang orang Habasyah didalam mesjid. Salah satunya adalah Aisyah belum baligh, dan yg dilihat permainan bukan wajah atau badannya. Namun ditutup dengan selendang (ridah) sehingga hanya berupa bayangan. Permainan laki laki bukan tubuh laki-laki itu.

  Ummu salamah dan ummu habibah. Berkata keduanya ibnu umi maktum adalah buta, dan Rasulullah berkata apakah mereka berdua juga buta (melihat si buta) ? Maka keduanya wajib berhijab dari ibnu umi Maktum. Walau saat itu tidak dikhawatirkan fitnah dan hati para istri ibu kaum muslim adalah suci.

  Syaikh Fauzan berpendapat tv itu hanya memindahkan Dzat manusia tidak sampai ketingkat gambar. Malaikat Rahmat susah masuk kedalam rumah manusia sekarang karna ada gambar uang bala bagi manusia modern.

  Malaikat Jibril aja gak masuk kedalam rumah Rasulullah karna ada anjing.