Bab Meninggalkan Sholat Ied Shahih Muslim 

Muslim tidak diam misal dipukul wajib membalas. Alkisah tawakkal awalnya muslimin salah dalam bertawakkal zaman dulu melakukan safar tanpa makanan dan minuman akhirnya turun ayat wa tawwazaduu w min khair takwa.

Merojihkan dari Al Imam Nawawi Ibnu Hajaj syarah terbaik Shahih Muslim adalah Al-Minhaj.
Allah haramkan nikmat menuntut ilmu bagi sebagian muslim. Semua manusia tidak layak jadi Rasul, dari bumi hanya 1 jadi ka’bah dan sebagian tanah bumi bisa menjadi masjid. 

Suku Quraisy zaman dahulu sebelum Islam walau ketemu dengan pembunuh bapaknya tidak ada dendam dan tidak akan mendahului memukul/membunuh/mencela di bulan suci bulan haramnya menumpahkan darah. Saking fahamnya mereka dengan kesucian bulan tersebut.

Orang kafir mengatakan al haq tetap menjadi al haq tidak lantas menjadi bathil (Qur’an dan Sunnah). Demikian syaitan juga, begitu pula pelaku maksiat.

Puasa selamat nya Musa dari kejaran Fir-aun. 

Sama sesuai dengan apa aku (Rasulullah) dan sahabatku hari ini. Abu Lahab kafir adalah keturunan Nabi Ismail. Abdullah bin Sahlul 

Kisah ada alghurur ahlu bait ia ngaji sunnah lama malah jadi dai kuburiyyun. Karena kehebatan merasa sombong taufiq ilmu wajib disyukuri jangan di kufuri. 

Advertisements

Tafsir Ibnu Katsir kisah Nabi Ibrahim Membangun Ka’bah

1.Nusukh secara istilah cara ibadah secara umum sedangkan secara urf manasik berarti ibadah haji khusus.

2.Sesoleh apapun hamba butuh bertaubat karena banyak kekurangan.

3.Al-Azis Allah yg maha perkasa menamai dirinya yang mampu memaksa segala sesuatu sesuai keinginan Allah.

4. Al-hakim Allah menamai dirinya karena Dia memiliki hikmah meletakan segala sesuatu pada tempatnya atau yang mutqin benar benar tepat dan teliti. Ada laki ada perempuan ada syaitan sehingga ada kafir ada muslim ada jihad adanya syuhada.

Adanya penyakit menambah pahala, tidak sombong, hapusnya dosa akibat sakit tepatnya hikmah allah mungkin dgn doa dan istighfar tidak serius dan tidak diterima sehingga penyakit menghapus dosa

5. Berdoa dengan wasilah (perantara) nama-nama Allah yang agung.

Ilhah merengek dalam berdoa dan terus menerus dalam doa tidak hanya satu kali berdoa dan berkata Allah tidak mengabulkan do’a ku. Anak kecil saja merengek rengek misal dibelikan mainan. Entah dengan segera atau tidak dikabulkan tapi diganti Allah atau dikabulkan Allah pada hari kiamat.

6. Allah menjawab do’a Nabi ibrahim Safiha nafsaka bodoh kepada dirinya yaitu orang yang benci kepada millah agama Nabi Ibrahim. Tidaklah benci kepada millah Ibrahim bada arfah min fadlih. Kecuali orang yang berbuat bodoh kepada dirinya sendiri. Ridho kepada perkara rendahan Adduun komunis, liberalis. Tepukan orang yang tertipu.

Syu’bah darajat Dunia dan akhirat surga tertinggi dan di dunia.

Kajian shahih muslim 29/3/2017

1. Melampaui batas Yahudi dan Nashara adalah Al-Maidah : 79 yaitu tidak wajib untuk mengingkari dan ber amar ma’ruf nahi munkar membiarkan saudaranya diatas kemungkaran.

2. Mahad belum mampu menjadi bengkel nakal jadi baik tapi mahad mendidik yang baik jadi sholeh lagi.

3. Para ustadz berdoa agar menjauhkan mereka yang berbuat makar di Ma’had. Mereka yang ingin menghancurkan Ma’had.

4. Baca biografi ulama saat futur syaikh muqbil.

5. Julukan tidak mengapa asal ridho bukan ghibah. Misal : Si juling.

6. Bukan GHIBAH mengadu kepada polisi dan ulama. Pelaku maksiat yang terang2an. Mubtadi’ menyebarkan aliran sesat.

7. Qadariyyah mahluk menciptakan perbuatan sendiri tanpa takdir campur tangan Allah. Majusi umat yaitu memiliki 2 tuhan. Allah baru tahu saat perbuatan terjadi. Yang modern sekarang perbuatan baik Allah yg cipta, bila maksiat kita sendiri yang ciptakan (Qadariyyah modern 2 Tuhan).  Hanya iradah kauniyyah hanya ini saja diimani.

8. Apapun yang dilakukan manusia baik maksiat atau amal sholeh diciptakan Allah manusia hanya ibarat bulu yang diterbangkan angin. ini adalah pendapat Jabriyyah. Hanya iradah syariyyah hanya ini saja diimani.

9. Iradah kauniyyah Allah saja misal kekafiran abu lahab, abu thalib. Iradah kauniyyah dan iradah syariyyah adalah keimanan abu bakar.

Ahlusunnah meyakini Allah memilki (kehendak) Iradah kauniyyah contoh : manusia keluar dari masjid dan bermain (kehendak) iradah syariyyah contoh : duduk di masjid belajar/baca agama. Manusia bukan hanya robot aja dihadapan Allah manusia mahluk bebas namun takdirnya telah ditentukan Allah, manusia bukan robot.

Manusia melakukan perbuatan sendiri namun tidak lepas dari iradah (takdir) Allah. Keyakinan ahlusunnah.

Tafsir Ibnu Katsir Nabi Ibrahim & Ka’bah Mekkah AlBaqarah 127

1. Doa pertama nabi ibrahim secara umum agar keturunanya dijadikan imam (pemimpin) maka dikecualikan o/ Allah yaitu mereka yg tidak dzhalim. Doa kedua dikecualikan Nabi Ibrahim “Berilah rezki berupa buah2an penduduk kota mekkah yg beriman kepada hari Akhir” nabi ibrahim belum tahu karna adab nabi ibrahim kepada Allah maka nabi ibrahim mencoba mengecualikan di doa ke-2 Allah menjawab yg bermaksiat pun akan diberi rejeki. Karna rejeki bukan hanya yang beriman.

2. Pencarian dunia muslim adalah menegakan tulang belakang untuk ibadah kepada Allah.

3. Kota mekkah adalah kota yg penuh rejeki penuh buah buahan tidak pernah dilanda kemiskinan (berkah doa nabi ibrahim).

4. Nabi ibrahim meninggikan pondasi-pondasi ka’bah.

5. Para kaum Quraisy sebelum Islam bersepakat pembangunan kabah dilakukan hanya dengan uang halal walo mereka terkenal dengan praktik-praktik bisnis HARAM. Makanya mereka tidak mampu secara duit 100% membangun kabah sesuai dengan nabi ibrahim makanya adanya hijr Ismail untuk menandai aslinya kabah.

6. Pembangunan kabah oleh nabi ibrahim ismail menyeimbangkan antara khouf dan roja’ sehingga bermanfaat. Dengan doanya meminta agar dikabukan amalan tersebut. Tanda berimannya nabi dengan adanya roja’ kepada Allah.

Adanya pengharapan taufiq 

Khauf terlalu dibesarkan seperti khawarij yang membesar besarkan ancaman Allah tanpa memperdulikan sifat penyayang Allah.

7. Celakanya orang yang shalat karna tidak memperhatikan khusyuk sholat, sah dan rukunnya sholat.

8. Kadang orang berdosa dan taubat berdosa taubat lagi berdosa taubat lagi lebih baik dari orang yang taat terus namun angkuh dibenci Allah.

9. Sehat = khauf takut = sakit roja berharap jangan ekstrem hendaknya tetap seimbang jangan salah satu.

10. Hakikat islam ketundukan hati konsekuensi adalah tunduknya anggota badan. Contoh aurat kebuka yg penting hati bertakwa ini salah. Hati bertakwa bukan juga mesti baju koko.

11. Manasik makna umum ubud berarti ibadah. Makna manasik secara istilah urf (budaya) hanya untuk amalan haji aja.

Sebelum ada Islam & Rasul kaum Qurais sepakat kabah akan dibangun pakai uang halal walao mereka pelaku bisnis kotor HARAM. Sehingga mereka tidak mampu secara finansial 100% menyerupai kabah Nabi Ibrahim zaman dulu. tersisalah hijr ismail makanya bila ingin mengelilingi kabah harus dengan hijr Ismail bukan hanya ditengah2 kabah aja.

Ustadz Mundzir Shahih Muslim

1. Bolehnya berkunyah tanpa nama anak, contoh Al Imam Bukhari anaknya perempuan semua.
2. Mereka yg memerdekakan budak, Allah menjamin membebaskan nya dari Neraka (keutamaan memerdekakan budak).

3. Tidak satupun dibelakang Ali Ustman Umar yg membaca bismillah di sholatnya. 

4. Syaikh Muqbil “idealnya” seorang muslim Alqur’an dan Sunnah imam ahmad jangan bermudah2 bersandar pada ijma’ Ulama. Wajib pasrah menerima ijma ulama bagi setiap muslim.

5. Imam Ahmad : Awal yg meng Qiyas adalah Iblis (berkata adam diciptakan tanah sedangkan dia tanah).

6.  Riba haram perinciannya khilaf Ulama.

7. Murjiah diambil dari Irja ‘ diambil yurjiu mengakhirkan iman dari amal.

8. – Murjiatul Jahmiyyah cukup mengakui Allah sebagai pencipta walau dia bermaksiat tidak akan memudharatkan iman melazimkan iblis mukmin hukumnya mencapai kekufuran

– Murjiatul Karramiyyah iman cukup lisan mencapai kekufuran dr kalangan munafik.

– Murjiatul Fuqaha imam Abu Hanifah iman cukup dgn lisan dan keyakinan dalam hati tanpa amal. Tidak mencapai tingkatan kufur. Bantahan : Menyingkirkan gangguan dari jalan gak bisa pakai hati dan mulut tapi pakai amal anggota badan.

8. Tidaklah meminum khamr mukmin maksudnya berkurang imannya. 

9. Mukmin bila dibacakan ayat Allah maka bertambah imannya.

10. Lawan murjiah adalah khawarij dan mutazilah. Hukum pelaku maksiat khawarij dunia kafir akhirat kafir. Muta’zilah kafir dunia antara mukmin kafid akhirat kafir kekal neraka. Ahlusunnah dunia fasiq akhirat terserah Allah.

11. Allah memelihara sedekah 1 (satu) butir kurma ibarat memelihara seekor kuda dari hasil yg halal hingga sebesar gunung uhud (1 qiraat) pelihara anjing bukan untuk menjaga, berburu, gembala maka berkurang pahalanya 1 qiraat.

12. Wajibnya menjaga antara pria wanita dibalik hijaab hendaknya orang beriman berurusan dengan istri-istri nabi dibalik hijab setelah 4H

13. 

Ustadz Mundzir Kitab Shalat Shahih Muslim 1. Malaikat mendokan muslim selama sholat di mesjdnya 2. Kalimat bersma Allah bukan berarti dekat (tinggal) contoh : pengembara bersama bulan, panglima maju bersama pasukan 3. Asma wa shifat Allah secui tidak di kaitkan dengan Taqyif = Mengira-ira ta’rif mengganti dgn nama lainniatnya untuk mengaggungkan ta’mil mengganti ta’til menolak 4. Al-a’masy Ulama kasar dijamannya conth anjing penjaga rumah mati dikatakan telah mati yg beramar ma’ruf