Syarat Rukun La ilaha Illallah

La ilaha illallah tidak ada sesembahan yang haq disembah kecuali Allah.

Rukun

  1. Penafi’an
  2. Penisbatan
  3. Kufur pada sesembahan selain Allah

    Syirik menghapus ibadah 

    Allah melaknat Yahudi & Nashoro menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah tanda kesyirikan.

    Advertisements