Tarikh Sahabat Rasulullah Muawiyyah

Abu Sufyan nama asli Sakhr (batu).

Pepatah siapa yang tahu jauhnya perjalanan akan bersiap-siap “man arafa bu’da safarin ista’ada”.

Muawiyyah bukanlah siapa-siapa yg menjadi raja pertama dalam islam

Beliau juga pencatat wahyu 

Hindun bintu Utbah menjadi islam setelah Makkah takluk.

Yazid bin abi sufyan kakaknya juga.

Muawiyyah dikaruniai ketampanan dan wibawa. Jenggot berwarna kuning.

Meriwayatkan 163 hadist yang sampai ke kaum muslim sekarang.

Muawiyyah selamat dari wabah kusta Syam. 

Muawiyyah 4 istri 

  1. Maisun anak Yazid dll
  2. Qanuut anak
  3. Nailaah
  4. Fahitaah anak Abdurahmaan, Abdullah (cacat mental)

Anak wanita banyak : Romlah nikah dgn anak Utsman. 

Muawiyyah menuntut qishash pembunuh Utsman kepada Ali bila ingin di baiat sbg khalifah. 

Sufyan bn uyainah “muawiyyah ibarat pintu gerbang besar bangunan didobrak buka orang2 bisa masuk, namun bila dihina dicela maka pelakunya gampang menjelekan abu bakar, utsman dll”

Sehingga ulama melihat gimana perasangka muslim pada Muawiyyah.

Advertisements