Tarikh Sahabat Rasulullah Muawiyyah

Abu Sufyan nama asli Sakhr (batu).

Pepatah siapa yang tahu jauhnya perjalanan akan bersiap-siap “man arafa bu’da safarin ista’ada”.

Muawiyyah bukanlah siapa-siapa yg menjadi raja pertama dalam islam

Beliau juga pencatat wahyu 

Hindun bintu Utbah menjadi islam setelah Makkah takluk.

Yazid bin abi sufyan kakaknya juga.

Muawiyyah dikaruniai ketampanan dan wibawa. Jenggot berwarna kuning.

Meriwayatkan 163 hadist yang sampai ke kaum muslim sekarang.

Muawiyyah selamat dari wabah kusta Syam. 

Muawiyyah 4 istri 

  1. Maisun anak Yazid dll
  2. Qanuut anak
  3. Nailaah
  4. Fahitaah anak Abdurahmaan, Abdullah (cacat mental)

Anak wanita banyak : Romlah nikah dgn anak Utsman. 

Muawiyyah menuntut qishash pembunuh Utsman kepada Ali bila ingin di baiat sbg khalifah. 

Sufyan bn uyainah “muawiyyah ibarat pintu gerbang besar bangunan didobrak buka orang2 bisa masuk, namun bila dihina dicela maka pelakunya gampang menjelekan abu bakar, utsman dll”

Sehingga ulama melihat gimana perasangka muslim pada Muawiyyah.

Advertisements

Tarikh Sahabat Abdullah Bin Busyrin Al Mazini Radyiallahu’anhuma

Mukjizat Rasulullah selalu diperbarui tanpa harus dalam satu ketetatapan 

Contoh : 

  • Anas bin Malik didoakan Rasulullah banyak anak hingga 129 anak dan berusia panjang hingga 103 tahun. (Dihitung imam nawawy sbg mukjizat).

Abu sofwan Al-Mazini tinggal di Homz (Himsun). 

Pengikut panglima Muawiyyah Bin Abi Sofyan

Fisik : 

  • Panjang dan belah tengah menutup telinga.
  • Kumis yang dipotong diatas bibir atas.
  • Jidatnya hitam bekas sujud.
  • Tahi lalat di kepala dimana Rasulullah pernah meletakan tangan nya mengatakan beliau akan mencapai usia 100 tahun.